VZN č. 42 o chove a držaní psov na území mesta Stará Ľubovňa

K stiahnutiu