Stará Ľubovňa by sa mohla stať mestom kultúry roku 2020

Slovo mohla podčiarkujeme, pretože ešte síce nič nie je isté, ale vízia úspešnosti nášho mesta v projekte, ktorý by mu mohol prisúdiť tento titul, je na tej najlepšej ceste.

Príležitosť uchádzať sa o možnosť stať sa Mestom kultúry 2020, sa Starej Ľubovni naskytla po tom, ako sa zapojila do grantovej schémy Fondu na podporu umenia. Tá umožňuje mestám republiky nielen sa uchádzať o toto prestížne pomenovanie vrátane celoslovenskej propagácie, ale získať aj výrazné financie na realizáciu rôznych kultúrnych podujatí. „Nebol to jednoduchý proces a tie mestá, ktoré sa chceli zapojiť na poslednú chvíľu, to určite nestihli. Išlo totiž o zložitú prípravnú realizáciu, doloženie veľkého množstva dokumentácie..., o čom svedčí aj fakt, že sa prihlásili len štyri mestá," vysvetlil Martin Karaš, riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska, ktorý sa spolu s vedúcou odd. kultúry Mestského úradu v Starej Ľubovni Evou Kollárovou zúčastnil tzv. vypočúvania v Bratislave pred komisiou, ktorá posudzovala zúčastnené mestá a z prihlásených posunula tri, okrem nášho mesta aj Spišskú Novú Ves a Nové Zámky, do finále. „Komisia sa živo zaujímala o náš projekt a aktivity, ktoré v rámci kultúry v meste robíme, z mnohých bola úprimne prekvapená," doplnila vedúca kultúry v meste, ktoré by v prípade úspešnosti mohlo získať až 300 tisíc eur plus 60 tisíc na tzv. dovezenú kultúru (veľké kultúrne telesá, ktoré si doteraz mesto takpovediac nemohlo dovoliť).

Spojené sily na poli kultúry
V prípade úspešnosti by sa tak v našom meste mohli realizovať mnohé nové kultúrne podujatia, vrátane medzinárodných festivalov, na ktoré zatiaľ naši zástupcovia kultúry vyrážajú do iných štátov. Aké, to ešte lídri projektu nechcú a nemôžu prezrádzať, pretože tvoria súčasť projektu, ktorý teraz ide do ďalšej fázy, a teda do súťaže, resp. boja s vybratými mestami, ktoré sa budú uchádzať o prestížny titul i financie.
Už teraz je ale isté, že Stará Ľubovňa tým, že uspela v prvej fáze, získala takmer 8 500 eur na prípravu propagačných materiálov, v ktorých by mala svoj projekt prezentovať. „Pôjde o propagačné video, resp. krátky film, ktorý bude mať význam nielen v rámci projektu, ale aj pri celkovej prezentácii mesta," podotkol M. Karaš.

Teraz sa tak všetky kreatívne sily mesta sústredia na tento krok, v ďalšom sa ukáže, ako presvedčili komisiu s projektom, ktorý dostal symbolický názov UZOL KULTÚRY (aj kvôli prepojenosti pohraničia, rôznych kultúr, generácií, žánrov...). Dodať treba, že ide o spoluprácu všetkých kultúrnych inštitúcii v našom meste vrátane spolupráce s občianskymi združeniami, ale aj so súkromnou sférou. V prípade úspechu by ale mali osoh všetci obyvatelia mesta a regiónu, projekt by okrem veľkého posunu v možnostiach rôznych kultúrnych, aj nadnárodných podujatí priniesol aj rôzne hmotné benefity, ako sú napr. oddychové spoločenské zóny či zázemie pre kultúru a pod.


Zdroj:

- text: H.M. (ĽMS)

- foto: ĽOS