PRM 2015-2020 schválený

Uznesením č. 231 z 10.12.2015 bola schválená aktualizácia PHaSR vrátane zmeny názvu dokumentu "Program rozvoja mesta Stará Ľubovňa na obdobie 2015-2020"

K stiahnutiu