Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Ľubovňa 2013-2020

Vážení občania, nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Ľubovňa na obdobie rokov 2013-2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 15.11.2012, číslo uznesenia 412. Schválený Program je však naďalej "živým" dokumentom, takže prípadné pripomienky a doplnenia môžete posielať na priloženom dotazníku na stefanova@staralubovna.sk. Koncom každého roka sa v rámci prípravy Akčného plánu - Rozvojového plánu mesta na bežný rok Vaše pripomienky a doplnenia vyhodnotia a v prípade potreby bude Mestskému zastupiteľstvu predložený návrh na aktualizáciu Programu.

K stiahnutiu

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.