Priechody pre chodcov ešte bezpečnejšie

Mesto Stará Ľubovňa aj naďalej pokračuje v aktivitách zameraných na zlepšenie verejného osvetlenia. Nové osvetlenie tak v týchto dňoch pribudlo na ďalších priechodoch pre chodcov.

Ešte koncom decembra 2018 spoločnosť VPS, p. o. objednala nové svietidlá v hodnote viac než 2 700 €. Tie boli dodané na prelome mesiacov január a február tohto roku. Vzhľadom na klimatické a poveternostné podmienky boli inštalované na jednotlivých priechodoch pre chodcov až v priebehu tohto týždňa. „Dňa 13. - 14. februára 2019 zamestnanci spoločnosti VPS, p. o. inštalovali nové osvetlenie na troch priechodoch pre chodcov, pričom dva z nich sa nachádzajú na Popradskej ul., a to pri Tržnici a bývalej prevádzke Mototechny, a tiež na Nám. sv. Mikuláša pri výjazde na Prešovskú ul.," informuje Ľubomír Krett, riaditeľ verejnoprospešných služieb.

Samospráva plánuje aj naďalej pracovať na zlepšení kvality verejného osvetlenia predovšetkým z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov. „V rámci Rozvojového programu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2019 je na jeho údržbu a doplnenie zatiaľ vyčlenených 10 000 €. V súčasnosti je už objednaných ďalších päť nových svietidiel. Spoločnosť VPS, p. o. taktiež pripravuje Pasport priechodov pre chodcov, ktorého obsahom bude identifikácia lokalít, kde sa jednotlivé priechody nachádzajú, popis ich stavu predovšetkým v súvislosti s bezbariérovou úpravou a osvetlením, a tiež ich fotodokumentácia. Na základe tohto pasportu bude možné efektívnejšie pristupovať k vykonaniu potrebnej údržby i doplneniu svietidiel v ďalších lokalitách," dodáva primátor mesta Ľuboš Tomko.

Uvedeným dokumentom by mala samospráva disponovať už koncom marca. Výška finančných prostriedkov vyčlenených na verejné osvetlenie v rámci RPM na rok 2019 sa teda v závislosti od zistených údajov ešte môže zmeniť.