Prebehla rekonštrukcia podlahy veľkej telocvične na ZŠ Levočskej

V priebehu februára tohto roka sa z dôvodu opotrebovanosti uskutočnila oprava podlahy jednej z telocviční na ZŠ Levočská. V rámci nej bola realizovaná aj obnova športových čiar pre vykonávanie viacerých športov.

Veľká telocvičňa základnej školy je aktívne využívaná na rôzne pohybové aktivity nielen v rámci výučby, no dostupná je aj pre verejnosť. V dôsledku rýchleho opotrebenia mäkkého dreva i nedostatočne kvalitného vybrúsenia povrchu podlahy veľkej telocvične základnej školy, ktorá bola koncom roka 2018 vo výrazne nevyhovujúcom stave, sa Mesto z dôvodu zvýšenia bezpečnosti rozhodlo prijať náležité opatrenie. Tým sa stala rekonštrukcia športovej podlahy zahŕňajúca aj obnovu čiar ihrísk pre jednotlivé športy. „V priebehu januára 2019 sa uskutočnilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Práce zahŕňali demontáž okrajových líšt a športového vybavenia telocvične i uloženie novej podlahy z dubových parkiet na pôvodnú podlahu, ktorá bola ponechaná ako podklad. Realizovala sa povrchová úprava novej podlahy vrátane osadenia nových okrajových líšt a náteru farebne odlíšených čiar športových ihrísk pre basketbal, volejbal, florbal i bedminton. Následne bola na podlahu aplikovaná dvojnásobná vrstva certifikovaného športového laku a uskutočnila sa tiež montáž pôvodných športových prvkov telocvične," informuje o rozsahu prác Jozef Majerniček z Oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali sumu takmer 18 961 €. „Práce boli realizované odbornou firmou Ľuboslav Plachý z Vranova nad Topľou, ktorej na ich vykonanie stačil len jeden týždeň. Komplexnú rekonštrukciu telocvične teda bolo možné vykonať počas jarných prázdnin," dodáva prednosta Mestského úradu Aleš Solár.

Nová podlaha i značenie ihrísk tak pozitívne ovplyvní predovšetkým vzdelávací proces žiakov základnej školy, ale aj športové aktivity, ktoré v týchto priestoroch môže vykonávať aj verejnosť. Informácie o prenájme telocvične nájdete tu.