PHaSR VÚC PSK - zverejnenie na posudzovanie

Prešovský samosprávny kraj doručil 26.6.2015 Mestu Stará Ľubovňa oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020" na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z.

K stiahnutiu