Mestská polícia rozšírila svoj vozový park o elektromobil

Elektromobil za viac než 30 000 €, ktorý samospráva získala vďaka poskytnutej dotácii už niekoľko dní jazdí po ľubovnianskych komunikáciách. Realizáciou tohto projektu predpokladá aj zvýšenie povedomia obyvateľov o využívaní alternatívnych pohonov v automobilovej doprave.

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na realizáciu projektu s názvom „Elektromobilita Mesto Stará Ľubovňa" predložila samospráva Environmentálnemu fondu ešte v máji minulého roka. Cieľom projektu bolo dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok do ovzdušia zakúpením nového elektromobilu, ktorý mal byť využívaný na činnosť Mestskej polície, pôsobiacej a pohybujúcej sa na celom území mesta. O približne tri mesiace neskôr bolo Mestu Stará Ľubovňa doručené Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky, s informáciou o schválení žiadosti a poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 30 000 €. Následne realizovala samospráva verejné obstarávanie, pričom víťazným uchádzačom sa stala miestna spoločnosť ALD MOBIL, s.r.o. s elektromobilom značky RENAULT ZOE R110 Z.E. 40 Intense v hodnote 32 700 €. Vozidlo so spotrebou elektrickej energie 163 -175 Wh/km, nulovými emisiami CO2 a dojazdom 291 až 316 km, bol Mestu dodaný koncom januára tohto roku a v súčasnosti je už plne využívaný Mestskom políciou.

Zakúpenie elektromobilu považuje samospráva nielen za pozitívny krok vo vzťahu k modernizácii jej vozového parku, ale aj k rozšíreniu aktivít zameraných na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie, v ktorých plánuje v budúcnosti pokračovať.